Akty Prawne WSK

Personel TRC, na bieżąco monitoruje publikatory aktów prawnych i informuje swoich klientów o nowych lub zmienionych przepisach dotyczących kontroli obrotu. Informacje o zmianach w przepisach wysyłane są pocztą elektroniczną na wskazane adresy e-mail.

Po zakończeniu każdego miesiąca przygotowujemy i wysyłamy do naszych klientów, na płytach CD, wykaz zawierający:

  • obowiązujące akty prawne dotyczące kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym oraz przepisy pokrewne,
  • obowiązujące akty prawne dotyczące obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • przepisy wprowadzające sankcje i ograniczenia Wspólnoty Europejskiej.​​​​​​

Wykaz jest podzielony tematycznie i chronologicznie.

Dokument wykazu sporządzany jest w kilku formatach, co umożliwia łatwe dostosowanie go przez klienta do własnych wymagań. Możliwe jest również przygotowywanie wykazów zgodnych z formatem obowiązującym u klienta. W razie potrzeby (np. auditu) TRC sporządza wykazy aktualne na wybrany dzień.

 

Wszystkie narzędzia dostarczane klientom są sprawdzane w rzeczywistych warunkach funkcjonowania wewnętrznych systemów kontroli i podlegają stałej ocenie auditorów jednostek certyfikacyjnych.