Analiza zgodności

Analiza ryzyka wystąpienia działań niezgodnych z wymaganiami prawa dotyczącymi kontroli obrotu lub wymagań normatywnych jest usługą realizowaną jako oddzielne zlecenie lub jako element prac wdrożeniowych. Analiza przeprowadzana jest na podstawie informacji uzyskanych od klienta. Klient otrzymuje formularz z szeregiem szczegółowych pytań. Umiejętność zadania właściwych pytań jest kluczem do przeprowadzenia rzetelnej analizy.

Umiejętność zadania właściwych pytań jest kluczem do przeprowadzenia rzetelnej analizy. Przedmiotem analizy są m.in.: 

 • Obszar działalności klienta (produkcja, handel, usługi, itp) oraz rodzaje towarów i technologii będących przedmiotem obrotu.
 •  Rodzaje stron obecnych i potencjalnych przyszłych transakcji.
 •  Umiejscowienie klienta w obecnych i potencjalnych przyszłych transakcjach (eksporter, eksporter pośredni, importer, dostawca, odbiorca, pośrednik,  pomoc techniczna itp.)
 •  Przepływy finansowe (kierunki, rodzaje, marże, prowizje, itp.)
 •  Zakresy gestii transportowych, warunków dostaw, przejść linii ryzyka.
 •  Występujące w transakcjach (lub możliwe) procedury celne.
 •  Dokumentacja występująca w transakcjach.
 •  Możliwość występowania obrotu wtórnego (zwroty, naprawy, serwis, itp.).
 •  Wynikiem prac jest udokumentowana analiza zawierająca:
 •  wyszczególnione dane i dokumenty źródłowe oraz dane wejściowe do analizy (założenia).
 •  Wyszczególnione stwierdzone ryzyka niezgodności.
 •  Podstawy prawne lub normatywne niezgodności lub potencjalnych niezgodności.
 •  Proponowane działania zapobiegawcze lub korygujące.
 •  Jako działania proponujemy gotowe rozwiązania proceduralne lub dokumentowe, takie jak:
 •  Sposoby komunikowania się dostawcami i odbiorcami towarów.
 •  Klauzule w umowach, dokumentach sprzedaży, zamówieniach.
 •  Wewnętrzne rozwiązania proceduralne.

Wszystkie działania realizują konsultanci:
 

 • Posiadający doświadczenie we wdrażaniu wewnętrznych systemów kontroli
 • Zarządzający tymi systemami w rzeczywistości

Uczestniczący w tworzeniu normy PN-N-19001:2006 Wewnętrzny System Kontroli (WSK) wymagania.