Zintegrowana Lista Odmów (ZLO)

Zintegrowana Lista Odmów (ZLO) jest narzędziem służącym do sprawdzania partnerów handlowych. Dzięki Zintegrowanej Liście Odmów (ZLO) upewniamy się, że nasz partner handlowy nie jest objęty sankcjami uniemożliwiającymi taką współpracę. Zintegrowana Lista Odmów (ZLO) jest aktywną bazą danych, zawierająca dane osób, firm, instytucji i innych podmiotów objętych sankcjami prawnymi, ograniczającymi lub zakazującymi transfery finansowe i / lub transfery niektórych rodzajów towarów i technologii.

Sprawdzanie partnerów w zewnętrznych serwisach internetowych może prowadzić do wykorzystywania waszych danych transakcyjnych poza waszą wiedzą. Korzystaj ze Zintegrowanej Listy Odmów (ZLO) aby temu zapobiec.
Ze Zintegrowanej Listy Odmów (ZLO) korzysta obecnie ok. 100 podmiotów w Polsce. Są wśród nich małe firmy, wielkie międzynarodowe korporacje i zakłady wojskowe.

Wszystkie narzędzia dostarczane klientom są sprawdzane w rzeczywistych warunkach funkcjonowania wewnętrznych systemów kontroli i podlegają stałej ocenie auditorów jednostek certyfikacyjnych.