Konferencje międzynarodowe i wymiana informacji.

Jako członek reżimów kontrolnych Polska uczestniczy w regularnych spotkaniach roboczych, w trakcie których określane są towary i technologie podlegające kontroli obrotu. Celem tych spotkań jest zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia. Wymianie informacji podlegają też zasady budowy i sposoby funkcjonowania krajowych systemów kontroli.

Ideą porozumień jest stworzenie systemów wymiany informacji na poziomie operacyjnym, umożliwiających szybkie lokalizowanie zagrożeń związanych z badaniami, konstruowaniem lub budową broni masowego rażenia i broni konwencjonalnych w regionach zapalnych lub budzących zaniepokojenie członków porozumień. Dzięki operacyjnym systemom wymiany informacji możliwe będzie zlokalizowanie prób budowy takiej broni, pomimo zakupów niezbędnych do jej konstrukcji składników z różnych regionów świata.