Zezwolenia na obrót

TRC działając w imieniu klienta przeprowadza proces wnioskowania i uzyskuje wymagane zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

Usługa obejmuje:

 

  •  ustalenie wymaganych dokumentów i ich treści oraz pomoc w ich skompletowaniu lub uzyskaniu;
  •   przygotowanie dokumentów do podpisu przez zagranicznego partnera;
  •  pomoc w uzyskaniu poświadczeń polskiej placówki dyplomatycznej (jeśli konieczne);
  •  przygotowanie, skompletowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego;
  •  nadzór nad procesem uzyskiwania zezwolenia, aż do momentu jego wydania.

 

Nasze działania przed organem kontroli obrotu realizujemy na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.