Konsulting doraźny

TRC świadczy usługi doradcze związane z obrotem strategicznym, realizowane na podstawie jednorazowych lub ogólnych zleceń klienta (konsulting doraźny). Najczęściej są to działania mające na celu wyeliminowanie problemów związanych z transakcją lub powtarzających się problemów systemowych.

Przykłady realizowanych usług doradczych:

  •  ocena wymagalności zezwoleń w danej transakcji,
  •  przygotowanie do realizacji transakcji związanej z obrotem strategicznym, o podwyższonym stopniu trudności (wcześniejsze ustalenia z organami kontroli obrotu:  uzyskanie dokumentacji zapewniającej płynną realizację transakcji),
  •  uzyskanie dokumentacji pozwalającej na bezpieczne realizowanie transakcji nietypowych,
  •   uzyskiwanie niezbędnych dokumentów od instytucji lub partnerów zagranicznych,
  •  interwencje przed organami lub jednostką certyfikacyjną, 
  • klasyfikacja towaru lub technologii.


Podczas realizacji usług doradczych przestrzegana jest zasada, że TRC nie może być bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana

w transakcję klienta (być uczestnikiem tej transakcji), a wynagrodzenie TRC jest niezależne od tego czy transakcja doszła do skutku czy nie.