Czy jest konieczność wdrożenia WSK?

Niektóre rodzaje branż wykluczają uczestnictwo w obrocie kontrolowanym, firmy takie nie mają potrzeby ani nawet możliwości wdrożenia prawidłowo działającego systemu. Systemy budowane w takich firmach są niepotrzebnym wydatkiem. Nigdy nie wdrażamy systemów jeżeli nie mamy pewności, że są one naprawdę klientom potrzebne.

Jaki zakres systemu jest dla klienta odpowiedni?

Przy niektórych rodzajach branż wdrażanie wszystkich wymagań WSK jest niepotrzebne. Budowanie rozległych systemów powoduje wysokie koszty ich utrzymania i certyfikacji. Rozbudowane systemy są trudne w zarządzaniu i najczęściej mniej szczelne.

Czy jest konieczna certyfikacja systemu?

bowiązek certyfikacji systemów tylko firmom, które będą ubiegać się o zezwolenia na obrót uzbrojeniem. Możliwe jest również wystąpienie wymagania posiadania certyfikatu w przypadku importu towarów strategicznych lub w postępowaniu przetargowym. Nasza analiza pozwoli na oszacowanie ryzyka wystąpienia takiej konieczności.

Analiza konieczności wdrożenia i certyfikacji WSK

Firmom rozważającym wdrożenie i certyfikację wewnętrznego systemu kontroli 
TRC proponuje przeprowadzenie analizy konieczności wdrożenia systemu lub części systemu oraz

jego certyfikacji. Analiza najczęściej jest odpowiedzią na zaproszenie do złożenia oferty wdrożenia

systemu i jest usługą nieodpłatną. 
Rolą tej usługi jest zabezpieczenie klienta przed niepotrzebnymi i kosztownymi działaniami.

Naszą analizę przeprowadzamy na podstawie informacji dostarczonych przez klienta i ogólnodostępnych informacji o kliencie.

 

Wszystkie działania realizują konsultanci:

  •   Posiadający doświadczenie we wdrażaniu wewnętrznych systemów kontroli
  •   Zarządzający tymi systemami w rzeczywistości

 

Uczestniczący w tworzeniu normy PN-N-19001:2006 Wewnętrzny System Kontroli (WSK) wymagania.