O nas

Kim jesteśmy?

Zespół TRC powstał w 2005 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na dostęp do wysokiej klasy specjalistów i narzędzi wspomagających proces zarządzania obrotem towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa i międzynarodowego pokoju (obrót towarami podwójnego zastosowania i uzbrojeniem).

Prawidłowe zarządzanie obrotem strategicznym wymaga znajomości:

  •  prawa związanego z obrotem strategicznym, w tym licznych przepisów krajowych i międzynarodowych, porozumień i konwencji, sankcji i ograniczeń (krajowych, krajowych innych państw, Unii Europejskiej, międzynarodowych, ONZ, itp.);
  • prawa celnego i procedur celnych w tym praktyki ich stosowania;
  • zagadnień spedycji międzynarodowej i krajowej, w różnych rodzajach transportu;
  • zagadnień związanych z handlem zagranicznym, w tym zasad negocjacji i budowania kontraktów, ustalania sposobów płatności, warunków dostaw, itp.;
  • wiedzy technicznej pozwalającej na klasyfikację towarów i technologii lub ocenę takiej klasyfikacji.

Alternatywą dla budowania kosztownych specjalistycznych zespołów ludzkich

w ramach własnych struktur stało się korzystanie, doraźnie lub na zasadach outsourcingu, z wyspecjalizowanych podmiotów jakim jest TRC. Informacje jakie

TRC dostarcza swoim klientom są w większości przypadków ogólnie dostępnie. Jednakże ich pozyskiwanie jest tak trudne i czasochłonne, że ich obsługa we

własnym zakresie staje się nieopłacalna.

U klientów posiadających wdrożone i funkcjonujące wewnętrzne systemy kontroli dużym powodzeniem cieszą się usługi „Narzędzia WSK”.

Usługi te dostarczają osobom odpowiedzialnym za obrót strategiczny aktualne informacje oraz narzędzia zmniejszające czasochłonność ich pracy.